Psykolog Ela Monrad

Praktisk information

Priser

Individuel samtale                  pr. time: 1100,- kr.

Parsamtale                             pr. time: 1300,- kr.

Men henvisning fra lægen udgør egenbetalingen pr. 1. januar 2017

Første konsultation                 pr. 45 min:  417,- kr. (sygesikring.: 625,50)
Følgende konsultationer         pr. 45 min:  347,71- kr. (sygesikr.: 521,57)

Prisen reguleres halvårligt.

Ved afbud

Vær opmærksom på at afbud skal ske inden kl. 10 dagen før aftalen. Afbud kan gives via e-mail eller sms, og gælder kun når du har modtaget en bekræftelse om at afbuddet er registreret. Ved senere afbud betales fuldt honorar.

Betalingsformer

Efter overstået samtale kan der betales kontant eller ved hjælp af netbank.

Ved betaling af beløb på mindre 1500 DKK, kan der overføres med applikationen MobilePay.

Dette sker på tlf. nr.: +45 23 44 55 09

Husk anførelse af fuldt navn samt dato ved betaling vha. netbank og mobilepay.

Tilskud fra 'danmark'

Tilskud fra 'danmark' er 200,- kr. ved konsultationer med henvisning, og 300,- kr. ved private konsultationer uden henvisning.

Henvisning fra egen læge

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse:

 
 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

BØRN OG UNGE UNDER 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

HUSK HENVISNING FRA DIN LÆGE

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.