Mit navn er Elzbieta Teperowska Monrad, jeg er privatpraktiserende, autoriseret klinisk psykolog, og jeg tror at jeg kan hjælpe dig!

Psykolog Ela Monrad

Mit navn er Elzbieta Teperowska Monrad, jeg er privatpraktiserende, autoriseret klinisk psykolog, og jeg tror at jeg kan hjælpe dig!

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Samtale er grundlaget for mit arbejde. Sammen skal vi gennem vores samtaler søge at indkredse årsagen til problemerne og arbejde os frem mod løsninger, der er brugbare for dig.

Jeg lægger vægt på at mine klienter gennem terapien får bedre forståelse af sig selv og sin situation, og derved større klarhed i forhold til deres egne, ofte destruktive reaktioner til sig selv og til andre mennesker.

Forståelse motiverer handling og gør forandring muligt.

Igennem samtaler støtter jeg mine klienter i at arbejde med den livssituation/de problemer, de slås med.

Det er en hjælp til selvhjælp.

Hjælp til at finde din helt egent måde at komme videre på.

Finde din egen vej til det gode liv.

Jeg arbejde med samtaler, målrettet rådgivning, vejledning og coaching.